Każdy autor przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, równocześnie wyraża zgodę na jego nieodpłatne publikowanie w formie elektronicznej i drukowanej. Przysłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie był on publikowany lub złożony do druku w innym czasopiśmie oraz, że nie narusza praw autorskich innych osób i podmiotów.

Zgłoszenie artykułu należy wysłać na adres redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wg. szablonu.

Szczegóły dotyczące procedury i zasad przyjęcia artykułu do druku:

 

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania. Informacje dotyczące odpłatności za publikacje są dostępne na stronie internetowej czasopisma.

Autorom artykułów przypominamy, że zgodnie z "Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych" za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwisko i imiona autorów wraz z afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.